We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

Verberg deze melding

đź’™ GRATIS verzending vanaf 25 euro   đź’™ Veilig achteraf betalen đź’™ IDEAL betalen đź’™

  • Home
  • AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring van Earthlab / Coöperatieve vereniging De Wellness Gids u.a.

1 Algemeen: In deze verklaring leest u het privacybeleid van Coöperatieve vereniging De Wellness Gids U.A. (hierna Earthlab) ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder verwerken valt o.a. het gebruiken, opslaan en het delen van uw gegevens. Earthlab is bewust van feit dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. Als u een product bij ons bestelt, hebben wij vanzelfsprekend een aantal gegevens van u nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld niet uw product naar u toe sturen. Eveneens slaan wij gegevens op voor het geval dat het product niet wordt geleverd, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn en makkelijk in staat zijn om te traceren waar het fout gegaan is. De handelswijze van Earthlab is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Met het oog op het laatste punt is het goed mogelijk dat deze privacyverklaring gewijzigd moet worden, omdater bepaalde normen een andere invulling krijgen. Het is dan ook aan te raden dat u deze privacyverklaring zo nu en dan raadpleegt. Door een product bij Earthlab af te nemen stemt u in met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en eveneens de handelswijze ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

2 Verwerkingsdoeleinden: Om de (koop)overeenkomst tussen u en Earthlab zo goed mogelijk uit te voeren en om een klantrelatie te onderhouden, is het noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens van u te verzamelen, gebruiken, delen en documenteren. Dit wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming `verwerken' genoemd. Deze gegevens documenteren wij op een zorgvuldige wijze en zijn vanzelfsprekend passend beveiligd.

3 Bewaartermijnen: Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaart Earthlab uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Eveneens is Earthlab gebonden aan termijnen die bij wet gesteld zijn en waarborgt Earthlab deze termijnen ten zeerste.

4 Geheimhoudingsplicht: Earthlab heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw persoonsgegevens.Dit houdt derhalve in dat enkel de medewerkers van Earthlab of derden waarmee contractuele afspraken bestaan toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens.

5 Beveiliging: Earthlab beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan rewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder `Contactgegevens' (13).

6 Postbedrijf: Om er voor te zorgen dat uw product u ook daadwerkelijk bereikt, is Earthlab genoodzaakt om uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer te delen met het postbedrijf dat het bestelde product bij u bezorgt. Deze gegevens zijn uitsluitend hiervoor bedoeld en Earthlab heeft contractuele afspraken met het postbedrijf ten aanzien van het gebruiken van uw gegevens.

7 Onderzoek: In het kader van onderzoek naar strafrechtelijke activiteiten kan Earthlab verplicht worden om gegevens te verstrekken aan de politie. Denk hierbij aan een onderzoek naar fraude of diefstal. Ook bij een gerechtelijk bevel zullen wij verplicht worden om persoonsgegevens te verstrekken.

8 Kinderen onder de 16 jaar: Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je in principe een product bij Earthlab bestellen. Het is wel verstandig om (één van) je ouders deze verklaring te laten lezen zodat zij weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.

9 Recht van betrokkene: Als klant heeft u paar belangrijke rechten, ook wel recht van betrokkene genoemd. Het recht van betrokkene geeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Earthlab is bewust van het feit dat dit recht een uiterst belangrijk onderdeel is van uw privacy en dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met uw persoonsgegevens. Earthlab geeft u derhalve de mogelijkheid om contact met ons op te nemen zodat wij u inzage kunnen verlenen in uw persoonsgegevens. Eveneens kunt u het recht van verzet inroepen door bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze dienst of geen producten meer kopen dan heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens ook niet meer met derden gedeeld worden zoals uitgelegd onder `delen met derden'. Mocht u een van bovenstaande rechten willen inroepen tegen Earthlab, dan kunt u dit kenbaar maken middels een verzoek aan ons gericht. Onze contactgegevens zijn te vinden onder `Contactgegevens' (13). Uw verzoek zal zo snel mogelijk behandeld worden.

10 Meldplicht en Autoriteit Persoonsgegevens: Mocht Earthlab door een datalek persoonsgegevens verliezen of toegankelijk maken voor onbevoegden dan wordt u hiervan als daar aanleiding voor is op de hoogte gesteld. Eveneens kunt u bij vermoedens van een onrechtmatige verwerking door Earthlab contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11 Wijziging privacy beleid: Earthlab heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en te updaten zodat de verklaring in overeenstemming is met de regels conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Het is derhalve aan te raden om zo nu en dan deze verklaring te raadplegen. Mocht er een wezenlijke wijziging in deze verklaring worden verricht die aantoonbare gevolgen voor u heeft dan zal u hier via een e-mail van op de hoogte worden gesteld. Deze privacyverklaring is op 22-11-2021 vastgesteld.

12 Contactgegevens
Earthlab / Coöperatieve vereniging De Wellness Gids u.a.
Doornenkampseweg 111
6866BD / Heelsum
info@earthlab.nl
0317314702